درباره دکتر کره ئی

                                                                                                     

dr koreie

دکتر محمد حسین کره ئی

 drkorehei

دکترکره یی متولد1357درشمیران تهران است ونام فامیلش مربوط به محل زندگی جدپدریش در اوین میباشد.ایشان سال 1374وارد رشته پزشکی درتهران شدوپس ازطی دوره های تخصصی پوست وزیبایی ازسال 1385 فعالیت حرفه ای خودرا آغازنموده است.